พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ช้างน้าว ( Ochna integerrima (Lour.) Merr.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดมุกดาหาร

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

วงศ์ OCHNACEAE

ชื่ออื่น ช้างโน้ม ช้างโหม กำลังช้างสาร  ตาลเหลือง

ไม้ต้น  ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 3 - 8 เมตร ตามปลายกิ่งมีกาบหุ้มตา แข็งและแหลม 

ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปขอบ ขนาน รูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 4 - 7 เซนติเมตร ยาว 8 - 18 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม หรือมน โคน ใบสอบแหลม ขอบใบจักถี่ ๆ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน 

ดอก  สีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 

ผล  ผลกลม เมื่อสุกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ติดอยู่บนฐานรอง ดอกสีแดง เมล็ด 1 - 3 เมล็ด สีเขียว

 

นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออกดอก มกราคม- พฤษภาคม

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ตอนกิ่ง   และปักชำกิ่ง

ประโยชน์ ราก ใช้ขับพยาธิ แก้น้ำเหลืองเสีย ปลูกเป็นไม้ประดับ