พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดเลย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinus kesiya Royle ex Gordon.

วงศ์ PINACEAE

ชื่ออื่น เกี๊ยะเปลือกแดง เกี๊ยะเปลือกบาง จ๋วง สนเขา

ไม้ต้น  ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 

เปลือก  สีน้ำตาล อมชมพูอ่อน แตกสะเก็ดขนาดใหญ่ มักมียางสีเหลืองซึมออกมาตามรอยแตก 

ใบ  ใบเดี่ยวออกติดเป็นกลุ่ม   กลุ่มละ 3 ใบ รูปเข็ม ยาว 10 - 25 เซนติเมตร 

ดอก  แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน 

ผล  ออกรวมกันเป็นกลุ่ม รูปไข่ สีน้ำตาล กว้าง ประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร เมล็ดขนาดเล็กมีปีก

นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิดในพม่า ขึ้นเป็นกลุ่มบนเขาหรือเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 - 1,600 เมตร

ออกดอก พฤศจิกายน - มีนาคม

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด นำเมล็ดแช่น้ำไว้เป็นเวลา 1 คืน ก่อนนำไปเพาะ

ข้อสังเกตและผลการทดลอง 1. เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 15 วัน
                                                    2. ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 20 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ประโยชน์ ไม้ใช้ในการก่อสร้าง ทำเยื่อกระดาษ ยางกลั่นเป็นน้ำมันและชัน น้ำมันใช้ผสมยาทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย ทำน้ำมันชักเงา ชันใช้ผสมยารักษาโรค