พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ประดู่ป่า(Pterocarpus macrocarpus   Kurz)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดชลบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus   Kurz

วงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น จิต๊อก ดู่ ประดู่เสน

ไม้ต้น  ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร 

เปลือก  เปลือกหนาสีน้ำตาลดำ แตกเป็นสะเก็ดหยาบ ๆ เป็นร่องลึก เปลือกใน มีน้ำเลี้ยงสีแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 

ใบ  ประกอบรูปขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเยื้องสลับกัน 4 - 10 ใบ แผ่นใบย่อย รูปไข่ถึงรูปขนาน กว้าง 2.5 - 5 เซนติเมตร ยาว 5 - 15 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งโคนมน 

ดอก  ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม ออก เป็นช่อยาว 10 - 20  เซนติเมตรตามง่ามใบ 

ผล  รูปโล่แบนบางตรงกลางนูน   เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 - 10   เซนติเมตร มี ลักษณะใหญ่กว่าประดู่บ้านมาก และมีขนปกคลุมอยู่ทั่วไป

นิเวศวิทยา ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบแล้งทั่วไป สูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 600 เมตรยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้เบิกนำที่ดีชนิดหนึ่ง

ออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ สามเดือนหลังจากออกดอก

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด ก่อนเพาะตัดปีก ออกแช่น้ำประมาณ 48 ชั่วโมง

ข้อสังเกตและผลการทดลอง   1.   เมล็ดจะงอกภายในเวลาประมาณ 10 วัน        
                                                     2.   ขนาดของกล้าไม้ที่เหมาะในการย้ายชำลงถุง เมื่อกล้าแตกใบคู่ที่สองมีความสูง ประมาณ 5-6 เซนติเมตร
                                                     3.   สามารถแยกปลูกด้วยเหง้า
                                                     4.   ระยะเวลา 5 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30-40 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ประโยชน์ เนื้อไม้สีแดงอมเหลือง เสี้ยนสนเป็นริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรงทนทาน ใช้ทำ  พื้น ต่อเรือ เครื่องเรือนที่สวยงาม เครื่องดนตรี เช่น ซอ ลูกและรางระนาด เปียโน เปลือกให้น้ำฝาดใช้ฟอกหนัง แก่น ให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า