พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina L.)


พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ficus benjamina L.

วงศ์  MORACEAE

ชื่อสามัญ Golden Fig , Weeping Fig

ชื่ออื่น ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย ไทร

ไม้ต้น  ขนาดเล็ก สูง 5 - 10 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง

เปลือก  สีน้ำตาล กิ่งก้านห้อยย้อยลง โตช้า มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม

บ เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่  กว้าง   2.5 - 5  เซนติเมตร  ยาว  5 - 11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน

ดอก  ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก 

ผล  รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  0.8   เซนติเมตร  เมื่อสุก สีแดงเข้ม

นิเวศวิทยา  ถิ่นกำเนิด อินเดีย และมาเลเซีย ในเมืองไทยพบปลูกอยู่ทั่วไป

ออกดอก  กุมภาพันธ์

ขยายพันธุ์  โดยเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ

ประโยชน์  ปลูกประดับ ให้ร่มเงา ผลเป็นอาหารของนก