กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยูคาลิปตัส

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

ชื่อวงศ์  Myrtaceae

ชื่อสามัญ   ยูคาลิปตัส

ชื่อทางการค้า   Red gum

ชื่อพื้นเมือง  -

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 24-30 ม. และอาจสูงได้ถึง 50 ม. ไม่ผลัดใบ เป็นพันธุ์ไม้โตเร็ว ถ้าปลูกในประเทศไทยจะมีรูปทรงสูงเพรียว ลำต้นเปลาตรงมีกิ่งก้านน้อย 

                        รูปทรง (เรือนยอด)  เป็นรูปทรงกรวยสูง (ปลูกในประเทศไทย) 

                        ใบ   เดี่ยว เรียงเขียนสลับ ใบรูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมหอก

                        ดอก  มีขนาดเล็ก  ออกตามง่ามใบไกล้ปลายกิ่ง เป็นช่อขนาดเล็ก

                                       สี  ขาว

                                       กลิ่น  -  

                                       ออกดอก  เกือบตลอดปี

                        ผล  เป็นแบบแห้งแข็งแล้วแตกอ้า มีขนาดเล็ก ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กมาก (น้อยกว่า 1 มม.) 

                                       ผลแก่  เกือบตลอดปี 

   ยูคาลิปตัสเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน ตั้งแต่ดินทราย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว แต่ไม่ทนดินที่มีหินปูนสูง ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี  

 

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า เพาะเมล็ด (เมล็ดยูคาลิปตัส 1 กก. มีเมล็ดประมาณ 100,00-200,000 เมล็ด) 

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก   

                        ดิน    ทุกชนิดที่มีการระบายน้ำดี ยกเว้นดินที่มีหินปูนหรือเป็นด่างสูง

                        ความชื้น   มาก-น้อย 

                        แสง   มาก

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา   

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   -

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม     -

  โรคและแมลง     -

  อัตราการเจริญเติบโต    เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว 

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป   ใช้เปลือกไม้บง บดให้ละเอียดผสมขี้เลื่อยและกาว ใช้ทำธูป และผสมกำมะัถัน ใช้ทำยากันยุงได้ดี ปกติจะใช้เปลือกได้เมื่ออายุ 6-7 ปี 

                       การตลาด  -

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้  
เนื้อไม้มีแก่นสีน้ำตาลแดงจนถึงน้ำตาลแดง กระพี้สีน้ำตาลอ่อน เนื้อไม้แข็งแต่จะแตกง่ายหลังจากตัดฟันแต่ถ้าทำถูกวิธีก็สามารถนำมาใช้ก่อสร้างทำเครื่องเรือนได้ นำมาเผาถ่านซึ่งให้ความร้อนใกล้เคียงกับไม้โกงกาง ผลิตเยื่อกระดาษ(ไม้อายุ 3-6 ปี) หรือนำไปทำไม้อัด (ไม้อายุ 6-10 ปี) 

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์   ในปัจจุบันยูคาลิปตัสนิยมนำมาปลูกเป็นป่าอนุรักษ์เนื่องจากปลูกง่ายโตเร็วและทนต่อสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย ช่วยทำให้พื้นที่แห้งแล้งมีความชุ่มชื้นขึ้น

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  พื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสมักจะพบเห็ดยูคาลิปตัส เวลาหลังฝนตกซึ่งสามารถนำมารับประทานได้

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร   -

   -