กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

มะเกลือ

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Diospyros  mollis  Griff.  (1)

ชื่อวงศ์    EBENACEAE  (1)

ชื่อสามัญ     มะเกลือ  (1)

ชื่อทางการค้า   Ebony tree.

ชื่อพื้นเมือง    ผีเผา (ชานภาคเหนือ)  มะเกลือ  (ทั่วไป)  มักเกลือ (เขมร,  ตราด)  (1)


   มะเกลือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูง 8-15  ม.  แต่บางครั้งสูงได้ถึง  30 ม.  ลำต้นตรง กิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป  เปลือกนอกเป็นสีดำ  เปลือกไม่เรียบ  (4)

                        รูปทรง (เรือนยอด)  พุ่มกลม  แตกกิ่งก้านทุกส่วนของลำต้น  (4)

                        ใบ   ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนานขนาด 1.5-4 x 4-8 ซม. สีเขียวเข้ม  โคนใบมน  ปลายใบสอบใบแก่เกลี้ยง  เมื่อใบแห้งมีสีดำ  (4)

                        ดอก   ออกตามซอกใบ  แยกเพศอยู่คนละต้น  ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อสั้นๆ มีประมาณ  3 ดอกย่อย  ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว  มีขนนุ่มปกคลุม  (4)

                                       สี    เหลือง  (4)

                                       กลิ่น  

                                       ออกดอก   ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน  (4)

                        ผล  เป็นผลสด รูปกลมเกลี้ยงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.  ผลดิบสีเขียว  ผลแก่สีดำ  เมื่อแห้งเปลือกเปราะ  (4)

                                       ผลแก่   ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม  (4)

   
     พบมากในพม่าและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป  ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่  5-500  ม.  (4)

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า  

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก 

                        ดิน  ขึ้นได้ในดินเกือบทุกสภาพ

                        ความชื้น น้อย

                        แสง  ปานกลาง - มาก

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา    

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม     

  โรคและแมลง    

  อัตราการเจริญเติบโต   -

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป  ผลสุก ใช้ย้อมผ้าได้สีดำ  และติดทนนาน  เปลือกปิ้งไฟให้เหลืองจัดใส่รวมกับ น้ำตาลสดจะเกิดแอลกอฮอล์  เรียกว่า  น้ำตาลเมา  (4)

                       การตลาด   ผล กิโลกรัมละ 15 บาท  ราก , แก่น กิโลกรัมละ  9 บาท  ใบ กิโลกรัมละ 13 บาท  (9)
                                              ข้อมูลจากคุณถวัลย์  สุวรรณเตมีย์ ร้านเจ้ากรมเป๋อ  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546  

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ 
 สีดำเป็นมันใช้ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้  ทำกรอบกระจก  ประดับมุก  เครื่องดนตรี  เครื่องเขียน  ตะเกียบ  (4)

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์  ให้ความร่มรื่น  ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  เป็นแนวกันลม  ฯลฯ

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  เนื้อในติดเมล็ดมีรสหวานใช้เป็นอาหารได้  (4)

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร  

ราก  ฝนกับน้ำซาวข้าวรับประทานแก้อาเจียน แก้ลม  (4)

ผลสด  โขลกทั้งลูกสัก 5-6 ผล  ขยำกับน้ำนมวัวสดหรือกะทิสดประมาณ  1  ถ้วยชา  กรองเอาน้ำมารับประทานเป็น ยาถ่ายพยาธิตัวตืด  หรือไส้เดือนได้ดี  (4)

อ้างอิง  (1), (4), (9)