กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ชุมเห็ดเทศ

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Senna  alata  (L)  Roxb.  (1)

ชื่อวงศ์   LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE   (1)

ชื่อสามัญ   ชุมเห็ดเทศ   (1)

ชื่อทางการค้า   Candelabra bush, Ringworm bush.   (1)

ชื่อพื้นเมือง   ชุมเห็ดใหญ่ (ภาคกลาง, ภาคใต้), ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ (ภาคเหนือ)  ตะสีพอ  (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)   (1)


   ชุมเห็ดเทศเป็นไม้พุ่มสูง 1–5 ม.  (10)

                        รูปทรง (เรือนยอด)  -

                        ใบ    เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่  มีใบย่อย 8–20 คู่รูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ขอบใบสีแดง  (10)

                         ดอก    ออกเป็นช่อใหญ่  (10)

                                       สี   เหลือง  (10)

                                       กลิ่น  -

                                       ออกดอก   ตลอดปี  (10)

                        ผล   เป็นฝักแบนยาว 12–18 ซม.สีดำ มีปีกตามยาวของฝัก 4 ปีก ภายในมีเมล็ดรูปสามเหลี่ยม 50–70 เมล็ด  (10)

                                       ผลแก่  -

   
      ชุมเห็ดเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ  ที่ยังไม่ทราบข้อมูลประวัติ

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า   โดยการเพาะเมล็ด  (10)

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก   -

                        ดิน     ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบน้ำและดินที่ชุ่มชื้นมาก  (10)

                        ความชื้น  ชอบความชื้นมาก

                        แสง    ชอบแสงแดดปานกลาง - มาก  (10)

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา      

     ชุมเห็ดเทศเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ต้องมีการเอาใจใส่ดูแลมากนัก สามารถปล่อยให้เจริญได้เองตามธรรมชาติ  (10)

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   -

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม    ปลูกขึ้นง่าย โดยอาจใช้วิธีขุดหลุมหยอดเมล็ดเลย หรือเพาะ เมล็ดเป็นกล้าไม้แล้วย้ายไปก็ได้  โดยก่อนเพาะเมล็ดให้นำเมล็ดแช่น้ำอุ่นประมาณ 12 ชั่วโมง  ก่อนเพาะ  (10)

  โรคและแมลง    -

  อัตราการเจริญเติบโต   -

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป  -

                       การตลาด   ราก , ใบ , ดอก , ผล  และต้น กิโลกรัมละ 13 บาท
                                              ข้อมูลจากคุณถวัลย์  สุวรรณเตมีย์ ร้านเจ้ากรมเป๋อ  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546  (9)

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ 
-

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์  รักษาความชุ่มชื้นในบรรยากาศ  ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ปกคลุมดินให้ความชุ่มชื้นกับหน้าดิน  ฯลฯ

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์   เนื่องจากชุมเห็ดเทศเป็นไม้พุ่มที่มีดอกขนาดใหญ่สวยงามและออกตลอดปี  จึงเหมาะสมที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับสวน  ตามริมขอบสระน้ำซึ่งทำให้ดูรู้สึกชุ่มชื้น

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 

       1.  แก้อาการท้องผูก ใช้ใบสดหรือแห้งประมาณ 12 ใบ ต้มน้ำดื่มครั้งละแก้ว หรือใช้ดอกสดประมาณ 3 ช่อ ลวกรับประทาน
       2. 
ถ่ายพยาธิลำไส้ ใช้ใบสดประมาณ 2 กำมือ (ประมาณ 20 กรัม) ต้มเอาน้ำดื่ม เหมาะในการ ใช้ถ่ายพยาธิตัวตืด
       3.  รักษาโรคผิวหนัง ชนิดกลาก ใช้ใบสดขยี้ถูนานๆ และบ่อยครั้ง  (8)

อ้างอิง  (1),  (8), (9), (10)