กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

กฤษณา

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aquilaria  crassna  Pierre ex Lecomte  (1)

ชื่อวงศ์    THYMELAEACEAE  (1)

ชื่อสามัญ   กฤษณา  (1)

ชื่อทางการค้า   Agarwood, Eagle-wood, Lignum  Alocwood,  Calambac  (1)

ชื่อพื้นเมือง  กฤษณา, ไม้หอม  (ภาคตะวันออก)  (1)

   กฤษณาเป็นไม้ต้นขนาดกลาง - ใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 25-30 ม.  ลำต้นเปลาตรง แต่ต้นที่มีอายุมากๆ มักจะมีพูพอนที่โคนต้น มีขนคล้ายเส้นไหมเป็นมันตามปลายยอด เปลือกนอกเรียบสีขาวหรือเทา  (3)

                        รูปทรง (เรือนยอด)  เป็นพุ่ม  ทรงเจดีย์  หรือรูปกรวยคว่ำ   (3)

                        ใบ   ใบเดี่ยว  ออกเรียงสลับ  รูปมนแกมรูปขอบขนาน ขนาด 2.5-5 x 7-11 ซม.  โคนใบรูปลิ่มปลายใบแหลม  ขอบใบเป็นคลื่น  เนื้อใบเป็นมันเลื่อม  คล้ายแผ่นหนังสีขาวเกลี้ยง  ใบแก่สีเขียวเข้ม  (3)

                        ดอก  ออกเป็นช่อเล็กๆ  ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง 4-6 ดอก  มีขนนุ่ม  (3)

                                       สี  สีเขียวอมเหลือง  (3)

                                       กลิ่น  

                                       ออกดอก   ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  (3)

                        ผล  รูปโล่ หรือรูปตลับ  เปลือกแข็ง มีขนนุ่มสีน้ำตาลเหลืองตามผิวผลหนาแน่น จะแตกอ้าตามรอยประสาน  เมล็ดสีดำเป็นมันฝังอยู่ในเปลือกผล จำนวน 2 เมล็ด ขนาด 5x10 มิลลิเมตร   (3)

                                       ผลแก่  เป็นผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  (3)

   

พบขึ้นตามป่าดงดิบแล้ง  ตามเชิงเขาบนที่ลาดไหล่เขา ที่ใกล้ลำห้วย  ลำธาร  หรือบนที่ชุ่มชื้น ระดับความสูงจาก น้ำทะเลปานกลาง 150-800 ม.  ที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงใต้  (3)

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า  นิยมเพาะกล้าด้วยเมล็ด  เมล็ดมีขนาดใหญ่  (3)

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก 

                        ดิน  ทั่วๆ ไป

                        ความชื้น ปานกลาง - มาก

                        แสง  ปานกลาง

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา    

                       การคัดเลือกพื้ันที่และเตรียมพื้นที่ปลูก  -

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม     

  โรคและแมลง    

  อัตราการเจริญเติบโต   -

 

                       การเก็บรักษา 

                       การแปรรูป  ทำเครื่องหอมและประทินโฉม  เนื้อไม้กฤษณาเมื่อถูกเชื้อราชนิดหนึ่งเข้าทำลาย ตามบาดแผลเนื้อไม้ จะกลายเป็นสีน้ำตาลถึงดำ  เรียกว่าเกิดกฤษณา  สามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมันที่หอมใช้ทำ เครื่องหอม  เครื่องสำอางฯ  (3)

                       การตลาด    เนื้อไม้ (น้ำหนักแห้ง) กิโลกรัมละ 185  บาท
                                              ข้อมูลจากคุณถวัลย์  สุวรรณเตมีย์ ร้านเจ้ากรมเป๋อ  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 
(9)

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้  
 เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนหรือขาวนวล  ถ้าทิ้งไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน  เสี้ยนตรง  หยาบปานกลาง  เลื่อยผ่าได้ง่าย  ชักเงาไม่ดี  ไม่ทนอยู่ในน้ำ  ใช้ทำคันธนู  หน้าไม้  เรือ  เครื่องกลึง  และแกะสลัก  (3)

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์    ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ให้ร่มเงา  ให้ความร่มรื่น  ฯลฯ

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์   ปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะรูปทรงของลำต้น เป็นรูปเจดีย์คว่ำ  และไม่ผลัดใบ  คือเป็นไม้มงคล  (3)

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร   (3)

                                       เนื้อไม้  บำรุงโลหิตในหัวใจ  บำรุงตับและปอดให้เป็นปกติ  แก้ลม

                                       แก่นไม้  บำรุงโลหิต  บำรุงหัวใจ  

                                       น้ำมันจากเมล็ด  รักษาโรคผิวหนัง  แก้โรคเรื้อน  แก้มะเร็ง  

                                       ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  คือ  ลดความดันโลหิต

อ้างอิง  (1), (3), (9)