ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

 
     
     
                       ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านช่วยกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  เพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือได้ตรงตามความต้องการ  โดยเลือกรายการหนังสือ (catalog) ที่มีให้ด้านล่าง  หรือหากท่านต้องการแนะนำหนังสือนอกเหนือจากรายการที่มีก็สามารถแนะนำเข้ามาได้  ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป


                                                                                                                                               ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยินดีให้บริการ
 
     
 
                   ท่านสามารถเลือกสรรและแนะนำหนังสือได้ 3 ช่องทาง  ดังนี้
 
ช่องทางที่ 1   แนะนำหนังสือออนไลน์  คลิก
ช่องทางที่ 2   ทางอีเมลล์     library@dnp.go.th    และ      donnaya@dnp.go.th
ช่องทางที่ 3   ทางโทรศัพท์ 02- 5794301  และ  02 5796666 ต่อ 1249
 
     
 
รายการหนังสือ (Catalog)      
    รายการหนังสือของ CAMBRIDGE  
    รายการหนังสือของ CABI  
    รายการหนังสือของสำนักพิมพ์ Princeton  
    รายการหนังสือของสำนักพิมพ์ Kewpublishing  
       
 
     


 

 

กลับหน้าแรกห้องสมุด