รายชื่อและที่ตั้งของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16
 
ลำดับที่ หน่วยงาน ที่ตั้ง จังหวัดในความดูแล
1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 498/1   ถนนหน้าเมือง  ต.หน้าเมือง  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก 
    อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   25000  สระบุรี  ลพบุรี   อ่างทอง  สิงห์บุรี
    โทร. 037 211 140    พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  ปทุมธานี
    โทรสาร 037 311 340  
       
2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ  สระบุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี 
    จ.สระบุรี   15240  พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  ปทุมธานี
    โทร. 036 347 105 ถึง 6   
    โทรสาร 036 347 564  
       
3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 16  ถนนสุขุมวิท  อ.เมือง  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  
    จ.ชลบุรี   20110  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ 
    โทร./โทรสาร  038 311 234      กรุงเทพฯ  นนทบุรี
       
4 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10  ถนนค่ายหลวง  ต.บ้านโป่ง  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี
    อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี   70110  นครปฐม  สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม 
    โทร. 032 344 896    เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์
    โทรสาร 032 201 138  
       
5 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 493/29  ถนนเพชรเกษม  ต.ชะอำ  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์
    อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี   76120  
    โทร. 032 433 659    
    โทรสาร 032 433 662  
       
6 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ถนนกาญจนาภิเษก  ต.บางกุ้ง  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง
    อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   84000  
    โทร. 077 272 058     
    โทรสาร 077 273 077  
       
7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ถนนพระเงิน  ต.คลัง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช  กระบี่  พังงา
    จ.นครศรีธรรมราช   80000  ภูเก็ต  ตรัง  สตูล
    โทร. 075 356 134   
    โทรสาร 075 356 719  
       
8 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 60  ถนนรามวิถี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา  พัทลุง  ปัตตานี 
    จ.สงขลา   90000  ยะลา  นราธิวาส
    โทร./โทรสาร  074 312 155  
       
9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ถนนมะกรูด  ต.สะบารัง  อ.เมือง  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส
    จ.ปัตตานี   94000  
    โทร. 073 336 290  
    โทรสาร 073 348 431  
       
10 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 1393  ถนนจอมสุราค์ยาตร์  อ.เมือง  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์
    จ.นครราชสีมา   30000  
    โทร. 044 205 051  
    โทรสาร 044 242 060  
       
11 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 659  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ต.ศิลา  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  
    อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   40000  กาฬสินธุ์  เลย
    โทร./โทรสาร 043 342 532  
       
12 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189  ถนนแจ้งสนิท  ต.แจระแม  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  
    อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี   34000  ยโสธร  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร
    โทร. 045 311 682  
    โทรสาร 045 313 765  
       
13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 79  ถนนศรีสุข  ต.หมากแข้ง  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  หนองคาย  
    อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000  สกลนคร  นครพนม
    โทร. 042 221 725  
    โทรสาร 042 223 519  
       
14 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 39  ถนนวังจันทร์  อ.เมือง  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์
    จ.พิษณุโลก   65000  
    โทร./โทรสาร  055 241 668  
       
15 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 19/47  ถนนโกสีย์  ต.ปากน้ำโพ  นครสวรรค์  กำแพงเพชร  
    อ.เมือง  จ.นครสวรรค์   60000  อุทัยธานี  พิจิตร
    โทร./โทรสาร  056 222 735  
       
16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 140  ยันตกิจโกศล  ต.ป่าแมต  แพร่  ลำปาง  น่าน
    อ.เมือง  จ.แพร่   54000  
    โทร. 054 626 957  
    โทรสาร 054 511 900  
       
17 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง 1  ถนนป่าไม้เขต  ต.เวียงเหนือ  ลำปาง
    อ.เมือง  จ.ลำปาง   52000  
    โทร. 054 226 828  
    โทรสาร 054 226 651  
       
18 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง  จ.ตาก   63000  ตาก  สุโขทัย
    โทร./โทรสาร  055 511 087  
       
19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 775  ถนนสิงหไคล  ต.เวียง  เชียงราย  พะเยา
    อ.เมือง  จ.เชียงราย   57000  
    โทร. 053 717 044  
    โทรสาร 053 711 961  
       
20 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  เชียงใหม่  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน
    อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50100  
    โทร. 053 276 100  
    โทรสาร 053 274 431  
       
21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 612  ต.แม่สะเรียง  อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน
    จ.แม่ฮ่องสอน   58110  
    โทร. 053 276 100  
    โทรสาร 053 621 313