ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: เปล้า เปล้าดิน เปล้าทุ่ง เปล้าน้อย เปล้าน้ำ เปล้าภูวัว เปล้าหลวง เปล้าใหญ่ เปลือกข้าว เปื๋อย เปื๋อยพระราหู แป้ง แปรงล้างขวด แปล้น้ำเงิน โปง โป่งมดง่าม โป๊ยกั๊กป่า โปร่งกิ่ว โปรงขาว โปรงแดง โปรงหมู ผกากรองป่า ผักกระจับ ผักกระเฉด ผักกระเฉดโคก ผักกระสัง ผักกาดกบ ผักกาดหิน ผักกาดหินคลองลาน ผักกุ่มเครือ ผักกูดดำ ผักกูดป่า ผักกูดหม่อน ผักขมหิน ผักขาเขียด ผักค้างคาว ผักคาวทอง ผักตบชวา ผักตบไทย ผักตำลึง ผักตีนกวาง ผักนมหิน1 ผักนมหิน2 ผักบุ้ง ผักบุ้งขัน ผักบุ้งคาย ผักบุ้งทะเล ผักบุ้งทะเลขาว ผักบุ้งฝรั่ง ผักบุ้งระย้า ผักบุ้งรั้ว ผักเบี้ย ผักเบี้ยขน ผักปลัง ผักปลาบเครือ ผักปลาบนา ผักปังแป ผักปีกไก่ ผักแมะ ผักลืมผัว ผักแว่น1 ผักแว่น2 ผักสี่ทิศ ผักสี่ทิศขนคาย ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนขน ผักเสี้ยนป่า ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนฝรั่ง ผักหนอก ผักหนอกเขา ผักหนอกใบเล็ก ผักหนาม ผักหวานดง ผักหวานนก ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า โผงเผง ฝนแสนห่า ฝอยทองมาเลย์ ฝาง ฝาดขาว ฝาดแดง พญานาคราช พญาปล้องทอง พญามะขามป้อม พญามุตติ พญาไม้ พญารากดำ พนมสวรรค์ พนมสวรรค์ต้น พยับเมฆ พรมแดง พรวด

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ผักปลาบเครือ Streptolirion volubile Edgew.
ไม้ล้มลุกเถา ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ ปลายยาวคล้ายหาง ก้านใบยาว ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตรงข้ามใบ ช่อย่อยแบบช่อวงแถวเดี่ยว วงใบประดับคล้ายใบ สีขาว โคนช่อดอกสมบูรณ์เพศ มี 3 กลีบ รูปแถบ ยาว 0.5-1 ซม. เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูมีขนเครา ผลแห้งแตก 3 ซีก จะงอยคล้ายเขา มี 2 เมล็ดในแต่ละซีก ผิวย่น ขั้วเมล็ดรูปแถบ พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า ลาว เวียดนาม และภาคเหนือของไทย ขึ้นตามชายป่าดิบเขา ความสูง 1300-2500 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016
Flora of Thailand
Vol. 13 part 2, 2016
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)