ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: ปรง ปรงเขา ปรงญี่ปุ่น ปรงตากฟ้า ปรงทะเล ปรงทะเล ปรงเท้าช้าง ปรงปราณบุรี ปรงผา ปรงหนู ปรงหิน ปรงเหลี่ยม ประกายฉัตร ประกายฉัตรหนู ประกายพรรณ ประกายแสด ประคำไก่ ประดับหิน ประดับหินกลีบพับ ประดับหินกาบหอย ประดับหินช่อพวง ประดับหินใบขน ประดับหินใบเข็ม ประดับหินใบเดี่ยว ประดับหินม่วง ประดู่ ประดู่แดง ประทัดดอย ประทัดแดง ประทัดนวล ประทัดฝรั่ง ประทัดเมืองกาญจน์ ประทัดเหลือง ประยงค์ ปรู๋ ปลายสาน ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือกเล็ก ปอกระสา ปอแก้ว ปอขนุน ปอขาว ปอขี้อ้น ปอคัน ปอเจี๋ยน ปอตลับ ปอต่อม ปอเต่าไห้1 ปอเต่าไห้2 ปอทะเล ปอบิด ปอผ่าสาม ปอผี ปอฝ้าย ปอพราน ปอลมปม ปอเลียงฝ้าย ปอเส็ง ปอหยุมยู่ ปอหู ปออิน ปัดน้ำ ปัตตาเวีย ปันแถ ปันหยี ปากกา ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ปาล์มบังสูรย์ ปาหนัน ปาหนันช้าง ปาหนันยูนนาน ปิ้งขาว ปิ่นสินชัย ปีบ ปีบทอง ปีบฝรั่ง ปุดชมพู ปุดดิน ปุดเดือน ปุดนกกระทุง ปุดยูนนาน ปูเล เป้ง เป้งทะเล เปราะทองราศี เปราะใบแคบ เปราะภู เปราะภูเขาใหญ่ เปราะราศี เปราะหอม เปราะใหญ่

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ปิ่นสินชัย Leucosceptrum canum Sm.
ไม้พุ่ม มีขนรูปดาวกระจาย ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ดอกรูปปากเปิด เรียงแน่นเป็นวงรอบ กลีบบนเว้าตื้น กลีบล่าง 3 กลีบ กลีบกลางใหญ่กว่ากลีบข้าง เกสรเพศผู้สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก อับเรณูมีพูเดียวแตกตามขวาง ปลายเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก รูปลิ่มแคบ ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปสามเหลี่ยมเรียว ปลายตัด พบที่ภูฏาน อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1600-2000 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016
Flora of Thailand
Vol. 13 part 2, 2016
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)