ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ข้อมูล 18 พฤษภาคม 2560)

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: มุจลินท์ มูกเขา มูกเตี้ย มูกเบี้ย เมี่ยงผี เมี่ยงหลวง เมี่ยงอีอาม เมื่อย เมื่อยดำ เมื่อยดูก โมก โมกการะเกตุ โมกเขา โมกเครือ โมกแดง โมกนเรศวร โมกบ้าน โมกใบบาง โมกพะวอ โมกมัน โมกราชินี โมกสยาม โมกเหลือง โมกใหญ่ โมลีสยาม ไมยราบ ไมยราบขาว ไมยราบต้น ยมดอย ยมหอม ยมหิน ยอ ยอน้ำ ยอป่า ยอพญาไม้ ยอย่าน ยาแก้ ยาง ยางกราด ยางขน ยางแข็ง ยางนา ยางบูเก๊ะ ยางยูง ยางวาด ยางเสียน ย่านขน ย่านขลง ย่านจะงอย ย่านชงโค ย่านดาโอ๊ะ ย่านตีนควาย ยายแพก ยี่เข่ง ยี่โถ ยี่หุบ เยื่อกูรัม โยทะกา รกฟ้า รสสุคนธ์ รองเท้านารี รองเท้านารีขาวสตูล รองเท้านารีคางกบ รองเท้านารีคางกบคอแดง รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์ รองเท้านารีฝาหอย รองเท้านารีเหลืองกระบี่ รองเท้านารีเหลืองตรัง รองเท้านารีเหลืองปราจีน รองเท้านารีเหลืองเลย รองเท้านารีอินทนนท์ ระคนทอง ระฆังแก้ว ระฆังทอง ระไมป่า ระย่อม ระย่อมตีนเป็ด ระย่อมใบบาง ระย่อมหลวง ระย่อมใหญ่ รักทะเล รักใหญ่ รัง รางจืด รางจืดภูคา ราชพฤกษ์ ราชาวดี ราชาวดีหลวง รามใหญ่ รำเพย เรด้า แรดหนุนหิน

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

รองเท้านารีฝาหอย Paphiopedilum bellatulum (Rchb. f.) Stein
กล้วยไม้ขึ้นบนหินหรือพื้นดิน แผ่นใบด้านล่างมีจุดสีม่วงหนาแน่น ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ก้านช่อสั้น ดอกสีครีม มีจุดสีม่วงอมแดงกระจาย กลีบเลี้ยงบนด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว กลีบดอกรูปรีกว้าง กลีบปากเป็นถุง รูปรีแคบ ยาว 2.5-4.2 ซม. สตามิโนดรูปสี่เหลี่ยม พบที่พม่า จีนตอนใต้ ลาว เวียดนาม และภาคเหนือของไทย ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 900-1800 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016
Flora of Thailand
Vol. 13 part 2, 2016
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)