ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

  • ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Onlineไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 44 No. 1 (2016) ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์แล้ว ดูบทความได้ที่ Thai Forest Bulletin หรือ Thai Journal Online

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
  สารานุกรมพืชในประเทศ (ฉบับย่อ) (Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)
 

ข้อมูลใหม่: เครือพุงหมู เครือพูเงิน เครือพูเงินขน เครือพูทอง เครืออีเฒ่า เคลง เคลงกนก เคลงก้านแดง เคลงแดง เคลงใบเวียน เคลงย้อย เคลงหิน แคขาว แคคำ แคชาญชัย แคทะเล แคทุ่ง แคธารโบก แคสันติสุข แคแสด แคหัวหมู โคกกระออม โคลงเคลง โคลงเคลงขนต่อม โคลงเคลงตัวผู้ โคลงเคลงผลแห้ง โคลงเคลงญวน โคลงเคลงแอฟริกา ไคร้งอย ไคร้น้ำ ไคร้ย้อย ไคร้หางนาค งวงช้างทะเล งวงชุ่ม ง้าย งำเงาะ งิ้ว งิ้วป่า โงงงัง จมูกปลาหลด จวงหอม จอก จอกกระแต จอกบ่วาย จอกฤาษี จอกหูหนู จันเขา จันดำ จันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อแดง จันทน์ชะมด จันทน์ม่วง จันทร์เชียงดาว

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

จันทน์กะพ้อแดง Vatica maingayi Dyer
ไม้ต้น มีขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล ใบรูปใบหอก ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ดอกสีชมพู เกสรเพศผู้ 15 อัน อับเรณู 4 พู ปลายแกนอับเรณูเป็นติ่ง กลีบเลี้ยงในผลแยกจรดโคน ปีกยาว 2 ปีก ยาว 5-7.5 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก ยาว 2.5-3.5 ซม. พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว ภาคใต้ตอนล่างของไทย ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูง 200-500 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

Facebook