ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17

ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่

21-25 สิงหาคม 2560

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

- Author's guide

- Reviewer's guide

- Section Editor's guide

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 44 No. 1 (2016) ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์แล้ว ดูบทความล่าสุด (8 บทความ) ได้ที่ Thai Forest Bulletin หรือ Thai Journal Online

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: ชมพูกาหลง ชมพูเชียงดาว ชมพู่นก ชมพู่น้ำ ชมพูพาน ชมพูพิงค์ ชมพูภูคา ชมพูยูนนาน ชวนชม ช่อไข่มุก ช่อชมดาว ช่อดาวดิน ชะคราม ชะมด ชะมดต้น ชะมวงกวาง ชะลูดช้าง ชันหอย ช้างน้าว ช้างไห้ ช้าแป้น ช้าม่วง ช้าเรือด ชาฤาษี ชาฤาษีเคราขาว ชาฤาษีโลหะโมลี ช้าส้าน ช้าสามแก้ว ชาหอม ชำมะนาด ชำมะนาดเล็ก ชำมะเลียง ชิงชี่ ชิงชี่เขา ชิงชี่ใบแหลม ชุมแสงใต้ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย ชุมเห็ดเล็ก ชุมเห็ดเล โชน ซ้อ ซ้อหิน ซุ้มกระต่าย เซียนท้อ แซะ ดรุณี ดอกกระดิ่ง ดอกดิน ดอกดินแดง

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ชมพูภูคา Bretschneidera sinensis Hemsl.
ไม้ต้น ใบประกอบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ตั้งขึ้น กลีบเลี้ยงรูประฆังกว้าง ดอกสมมาตรด้านข้าง มี 5 กลีบ ติดบนหลอดกลีบเลี้ยง กลีบบนโค้งปิดเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ 8 อัน ผลแห้งแตกเป็น 3-5 ส่วน ผนังหนา มีขนละเอียดและตุ่ม เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีส้ม พบที่จีน เวียดนามตอนบน ไต้หวัน และภาคเหนือของไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามที่ลาดชันในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1500 เมตร

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 43, December, 2015
Flora of Thailand
Vol. 13 part 1
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)